435 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОГО "ГАБРОВО – ТВОРЧЕСКИ ГРАД НА ЗАНАЯТИТЕ И НАРОДНИТЕ ИЗКУСТВА“

GB CraftsFolkArt 2Приключи публичният конкурс за изработване на лого „Габрово – творчески град на занаятите и народните изкуства“ към мрежата от творчески градове на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Подадени са 435 проектни предложения за лого. От тях 260 чуждестранни и 175 заявки от България.

Община Габрово информира, че всички допуснати за участие проекти ще бъдат обявени публично на 25 януари 2019 г. в уебсайта на конкурса www.creativecity.gabrovo.bg, в раздел „Участници“, а победителят – на 31 януари 2019 г. в раздел „Победител“.

Предвидената първа награда е в размер на 2 500 лв. Ще бъдат раздадени и две поощрителни - от по 500 лв.

Новият символ ще представя Габрово като благоприятно място за творчество, предприемачество и иновации.

През 2017 г. Габрово бе избран от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за творчески град на занаятите и народните изкуства. Мрежата е създадена през 2004 г. с цел да подкрепя сътрудничеството между градове, които са идентифицирали творчеството като стратегически фактор за устойчивото си развитие. В нея членуват 180 града от 72 държави, които работят заедно, за да поставят творчеството и културните индустрии в центъра на плановете си за развитие на местно, регионално и международно ниво.

© 2020. All Rights Reserved.