ОБЩИНИТЕ АПРИЛЦИ И ЕЛЕНА СА С НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ ОТ 2 ЯНУАРИ 2019

logoaprilciБанковите сметки на Община Априлци вече са в Банка "ДСК" ЕАД, BIC: STSABGSF

Приходна банкова сметка – за постъпления от местни данъци, такси и наеми на общинско имущество
BG10STSA93008441104810

Бюджетна банкова сметка /разплащателна/
BG47STSA93003111194510

Извънбюджетна банкова сметка за средства от Национален фонд
BG57STSA93003200030810

Извънбюджетна сметка за средства от РА към ДФ „Земеделие”
BG41STSA93003200030710

Набирателна сметка за съхранение на чужди средства
BG82STSA93003300284710

Сметка за безлихвени заеми по ПРСР
BG26STSA93003111672710

logo 1еленаБанковите сметки на Община Елена вече са в Централна Кооперативна Банка АД клон Велико Търново офис Елена, BIС: CECBBGSF

Бюджетна сметка 7304
BG02 CECB 9790 3197 0020 01

Набирателна сметка 1724
BG90 CECB 9790 3397 0020 01

Бюджетна сметка във валута EUR 1816
IBAN: BG10 CECB 9790 3497 0020 02

Приходи от данъци 7311
IBAN: BG76 CECB 9790 8497 0020 02

© 2020. All Rights Reserved.