В ЛУКОВИТ ВСТЪПИХА В ДЛЪЖНОСТ НОВИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

dsc013361Кметът на Община Луковит Иван Грънчаров, общинските съветници и кметове на кметства встъпиха в длъжност с полагане на клетва пред областния управител на Ловеч Ваня Събчева. Тържествената церемония се състоя в зала „Луковит“ на 6 ноември 2019 г.

След произнасянето на клетвата, за трети пореден път областен управител връчи на г-н Грънчаров символа на местната власт – огърлицата на кмета.

Съгласно закона първото заседание на Общински съвет Луковит бе водено от доайена сред общинските съветници – Гаврил Трифонов. Избра се тричленна комисия с председател Димитър Монев, която произведе тайно гласуване за избор на председател на местния общински съвет. Вотът на съветниците определи д-р Данаил Динков за председател на Общински съвет Луковит за мандат 2019-2023 г.

На първото заседание се избра и комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет.

Съгласно Правилника за отличията председателят връчи значки на Луковит на новоизбраните кметове и общински съветници, които да носят в приемното си време, на заседания, на национални и местни празници.

По информация от Община Луковит

© 2020. All Rights Reserved.