ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВ ПРОЕКТ МЕЖДУ СЕВЛИЕВО И ВАЛАШКЕ МЕЗИРИЧИ

3904 3329Община Севлиево и чешкият град Валашке Мезиричи ще работят заедно по нов културно-исторически проект. „Важни исторически събития и личности от Чехия и България” е разработен от двете общини в партньорство със СУ „Васил Левски“ и училище „Жеротиново“ и е одобрен за финансиране от програма "Еразъм+”. Стойността на договора е 42 980,00 евро, а срокът за изпълнение - 22 месеца.

Инициативата има за цел обогатяване на знанията на учениците и учителите за българската и чешката история и култура, сближаване на двете страни и на градовете партньори, както и повишаване на комуникативните умения на учениците и учителите по чужд език. Дейностите по проекта включват създаване на театрални представления на тема исторически събития и личности от Чехия и България, в които ще се включат учители и ученици от двете страни.

Идеята за проекта възниква в резултат на дългогодишното партньорство и сътрудничество между Севлиево и Валашке Мезиричи.

По информация от Община Севлиево

© 2020. All Rights Reserved.