148 500 ЛВ. ЗА ОЩЕ 1 Г. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В ГАБРОВО

Deca Kompleks Ivaylo esenДецата от община Габрово на възраст от 0 до 7 години получават възможност за предоставяне на специализирани услуги за ранно детско развитие за още една година – до края на 2020 г.

Съгласно допълнителното споразумение между Община Габрово и Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ са осигурени още 148 500 лв. Така общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ е 731 876,89 лв. Той стартира на 1 септември 2016 г. и трябваше да приключи в края на тази година.

От началото на проекта до средата на месец септември 2019 г. подкрепа са получили 330 деца и техните семейства. Голям процент от малчуганите са ползвали услугите на логопед, поради нарушения в говорното развитие, търсени са психологическите и социалните консултации, родителите също са получили съвети от специалистите.

Към момента центъра посещават 70 деца, с които работят социални работници, психолози, медицински сестри, лекари, педагози и др. Услугите са почасови и напълно безплатни, извършва се и мобилна работа с посещения в домовете на потребителите.

По проекта са разкрити 20 работни места и са назначени различни експерти. Усилията им са насочени към ранна интервенция на уврежданията при деца до 7 г. и техните родители, оказване на педагогическа подкрепа за деца със специални потребности, подлежащи на записване в първи клас, семейно консултиране, подобряване достъпа до здравеопазване, летни занимания за бъдещите първокласници и други.

Източник: Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.