ДОМЪТ ЗА СТАРИ ХОРА В СТОКИТЕ ЩЕ СЕ ПРЕМЕСТИ В ОБНОВЕНА СГРАДА В СЕВЛИЕВО

3846 3161В реконструирана и модерна сграда в Севлиево ще бъдат настанени обитателите на Дома за стари хора в село Стоките. Община Севлиево публикува обществена поръчка „Ремонтно-възстановителни работи в сграда на Дом за деца лишени от родителски грижи ”Велика и Георги Ченчеви” в Севлиево. Целта е в бившия дом за деца сега да се пребазира Домът за стари хора от село Стоките.

Предмет на обществената поръчка ще бъде изготвянето на инвестиционен проект, изпълнение на строителни дейности и авторски надзор на изпълнение на инженеринг. За обновяването на сградата ще се използват съвременни материали, ще се въведат мерки за енергийна ефективност, а самата сграда ще бъде конструктивно възстановена. След ремонта тя ще отговаря на съвременните изисквания за експлоатация, ще бъде удобно и ще отговаря на нуждите на Дома за стари хора в село Стоките. Обществената поръчка по проекта е на стойност 155 хиляди лева без ДДС.

Промяната на местоположението на Дома за стари хора и ситуирането му в града ще създаде по-добри условия на живот, предоставяне на адекватни здравни грижи и социално включване на потребителите. Преместването ще даде възможност на възрастните хора да живеят в рамките на центъра на града в близост до множество културни центрове, които ще им осигурят така необходимото и желано социално включване. От голяма важност са и възможностите за медицинско обслужване в града, които са значително по-добри, а това ще направи услугата достъпна и предпочитана за всички, които се нуждаят от денонощна грижа, социална подкрепа и пълноценен живот в общността.

Досегашния дом в село Стоките е създаден през далечната 1978 г. и сградата вече не отговаря на съвременните изисквания за този тип социална услуга.

По информация от Община Севлиево

© 2020. All Rights Reserved.