ДВАМА АВТОРИ ПОЛУЧИХА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ОТ КОНКУРС НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

Picture 159

Магдалена Борисова и Райна Върбова са авторите, които тази година получават финансова помощ за издаването на своите книги. Те участваха в конкурса за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението, който община Елена и Постоянната комисия „Образование, култура и вероизповедания“ към Общинския съвет организират за шеста поредна година. За това време са излезли 20 книги, като целта на конкурса е да се стимулират местни автори и написването на творби, тематично свързани с Елена и Еленския край.

Решението на експертната комисия е да се подпомогнат двете проектни предложения с по 1500 лв. Остатъкът от 2000 лв. от одобрените 5000 лв. за конкурса комисията предложи да се използват за материали, популяризиращи 140-годишнината от рождението на писателя Петко Ю. Тодоров и 200 години от рождението на основателя на Даскалоливницата в Елена Иван Н. Момчилов.

Магдалена Борисова, чийто родов корен е еленски, се наложи като успешен автор на детски пиеси и новият й сборник „Куклени пиеси“ ще обогати този жанр в съвременната българска литература. Похвално е нейното намерение да дари екземпляри от книгата на библиотеки, читалища и училища. Тази е трета книга на талантливата писателка, издадена с подкрепа от конкурса.

Райна Върбова е автор на книгата „Петър Василев Горбанов – историята на един живот“. Тя е правнучка на този виден еленчанин, за когото това е първо биографично издание. Значимостта на труда се подсилва и от родословното дърво на един от най-големите еленски родове – Горбановия, представители на който оставят с делата си трайна следа в българската история.

Петър Горбанов е преводач в щаба на руската армия по време на Освободителната война, а през 1876-77 година придружава Макензи при обиколката му из въстаналите и ограбени от турците български селища по време на Априлското въстание. Той е един от първите кметове на Елена след Освобождението. По-късно с указ на княза е назначен за окръжен управител на Търново. По негово време е построено шосето от Търново през Златарица за Елена, а към 1900 г. Търновски окръг се слави с най-гъста шосейна мрежа и най-много каменни мостове.

Източник: Община Елена

© 2020. All Rights Reserved.