ИЗВАДКА ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №315 ОТ 19.12.2018 НА МС

gerb1Министерският съвет одобрява допълнителни трансфери за извършване на текущи ремонти и за придобиване на нефинансови активи по бюджетите на общините от РСО „Централна Стара планина” както следва:

1. по бюджета на община Летница – 118 880 лв. за: „Текущ ремонт на покрив на сграда – бивш общински дом, гр. Летница” – 59 000 лв. и „Ремонт на улица в с. Крушуна от О.Т. 173 до О.Т. 178в, кв. 52 и кв. 53 – етап 2, община Летница” –
59 880 лв.;
2. по бюджета на община Ябланица – 201 997 лв. за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – ниска зона от ОТ 219 до ОТ 165 на ул. „М. Петков”, гр. Ябланица”;
3. по бюджета на община Антоново – 700 000 лв. за частично финансиране на основен ремонт на улици в населени места в община Антоново;
4. по бюджета на община Севлиево – 340 000 лв. за: ремонтни дейности на тротоарно пространство на площад и сграда на Читалище в с. Петко Славейков– 160 000 лв. и за ремонт на улична мрежа в с. Ряховците – 180 000 лв.;
5. по бюджета на община Елена – 486 101 лв. за реконструкция на ул. "Никифор Попконстантинов" в гр. Елена от ОТ 112 до ОТ 106а и покрит участък от корекцията на р. Еленска (мост при км. 2+530 до км. 2+562);
6. по бюджета на община Дряново – 3 669 295 лв. за цялостен ремонт на улица „Шипка“, гр. Дряново – 2,7 км.;
7. по бюджета на община Трявна – 1 500 000 лв. за: ремонт на ул. „Минчо В. Венков“, ул. „Здравец“, ул. „Уста Иван“, ул. „Тепавици“, ул. „Капитан Райчо“, ул. „Баба Тонка“ – 1 200 000 лв.; ремонт на улици в гр. Плачковци: ул. „Бедек“, ул. „Илийчо Петков“, ул. „Младост“ – 300 000 лв.
8. по бюджета на община Ловеч – 2 500 000 лв. за ремонт на ул. „Осъмска“ – 1 300 000 лв. и ремонт на улици в кв. „Дикисана“ – 1 200 000 лв.;
9. по бюджета на община Луковит – 1 200 000 лв. за асфалтиране на улици;
10. по бюджета на община Тетевен – 1 700 000 лв. за подмяна на водопровод – 1 200 000 лв., и асфалтиране на улици – 500 000 лв.;
11. по бюджета на община Угърчин – 1 200 000 лв. за ремонт на ул. „Васил Левски“.

© 2020. All Rights Reserved.