МРРБ отпуска половин милион лева за водния сектор в Луковит

logoКметът на община Луковит Иван Грънчаров подписа Споразумение №РД-02-30-70/18.12.2017 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на 500 000 лв. за изпълнение на обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Луковит; Част Водопроводна мрежа – етап І“. Средствата са от капиталовите разходи по бюджета на министерството за 2017 г. Безвъзмездните средства са отпуснати във връзка с искане на Общината, отправено до МРРБ през месец юли 2017 г.

Предвижда се изпълнението на нов водопровод, подмяна на водопровод и последващо асфалтиране на улиците “Княз Борис І“, „Кръгояр“, „Тополовска“ и „Предел“ в гр. Луковит. Обхватът на обекта е определен след срещи с ръководството на „ВиК“ АД гр. Ловеч за уточняване на проблемни участъци с чести аварии и непрекъсната загуба на вода от амортизирани връзки между тръбите.

Сумата за изпълнение на целия проект е 1 500 000 лв. с ДДС. Средствата от Споразумението с МРРБ от 18.12.2017 г. не могат да обезпечат изцяло изпълнението на проекта, затова Община Луковит предвижда да започне със строително-ремонтни работи по улиците “Княз Борис І“, „Кръгояр“ и „Тополовска“, като работите по ул.“ Предел“ ще се извършат при отпускане на финансови средства през 2018 г.

Проектът има изключителна социална и икономическа значимост, тъй като с неговото изпълнение ще се подобрят не само условията за живот в гр. Луковит, но и ще се създадат предпоставки за развитие на града и общината. Същевременно ще се намалят непрекъснатите аварии и загуби на питейна вода, което е от изключително голямо значение за жителите на гр. Луковит и за „ВиК“ АД гр. Ловеч.

© 2020. All Rights Reserved.