Подписан е договор с изпълнител за ремонта на паметника на Васил Левски

pa levski

Община Ловеч подписа договор с фирма-изпълнител за ремонт и консервация на паметника на Васил Левски в града. Договорът е факт от 16 ноември, а срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 58 дни, съобщи заместник-кметът на Община Ловеч Венцислав Христов. Средствата, с които ще се извърши ремонтът са в размер на над 49 хил. лв. и са осигурени от Министерството на културата. Паметникът бе включен в списък за финансиране на обекти във връзка с честване на 180-годишнината от рождението на Васил Левски.

През 2016 г. беше направено обследване на скулптурата на монумента от експерти от БАН, които установиха, че има необходимост от основен ремонт. Фундаментът е в лошо състояние, по цялата конструкция има сериозни пукнатини, през които влиза вода и руши основите отвътре.

Въз основа на направения преглед беше изготвена документация с протокол от обследването, предписания и техническо задание за изработване на инвестиционен проект за реставрация и консервация на паметника. Проектът беше изготвен и договорът вече е факт, подчерта Венцислав Христов.

Паметникът на Васил Левски е открит на 27 май 1964 г. и е най-големият и внушителен монумент на Апостола у нас. Оттогава до сега не е правен основен ремонт.

© 2020. All Rights Reserved.