ОБЩИНА ЕЛЕНА ПОЛУЧИ 231 267 ЛЕВА ЗА ВОДОСТОЦИ

24129522 764690226988608 8994609419010842467 nОбластната Междуведомствена комисия подкрепи искането на кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев за ремонт и възстановяване на пътя Елена - Лазарци - Мийковци, на стойност 338 958.96 хил. лв. Пътят се нуждае от ремонт и укрепване, след като преди няколко месеца бе засегнат от старо свлачище. В момента е проходимо само едното пътно платно.

На заседанието на Междуведомствената комисия в Областна администрация Велико Търново, водено от областния управител проф. д-р Любомира Попова, искането получи подкрепа и е изпратено до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за одобрение на финансирането.

С постановление на Министерския съвет №247 от 7 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи от държавния бюджет за тази година за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на община Елена са одобрени средства в размер на 231 267 лв., разпределени за авариен ремонт на водосток на ул. „Недешковци“ – 45 877 лв. и за направа на водосток на ул. „Казаци“ – 185 390 лв.

© 2020. All Rights Reserved.