Община Троян започва работа по сертифициране с CAF сертификат

23244589 750819948375636 4659246245271159675 nОт началото на месец ноември Община Троян започва работа по сертифициране на администрацията с CAF сертификат.

Екип от седем души от Община Троян ще работи по оценяването на администрацията. Работата започна, като всички служители попълниха анонимни анкети за слабите звена, по които трябва да се работи. В началото на месеца ръководният екип на общината ще премине и специално обучение. Задълбоченият анализ започва от средата на месец ноември. След приключване на работата на екипа, резултатите от анализа ще бъдат публично оповестени.

CAF (Обща рамка за оценяване) е лесен за приложение инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в цяла Европа в използването на техники на управление на качеството за подобряване на изпълнението. CAF предоставя рамка за самооценка, която е концептуално подобна на основните модели за Тотално управление на качеството (TQM), но е специално пригоден за организациите от публичния сектор, като се взимат предвид различията им. Рамката CAF е създадена, за да бъде използвана във всички сфери на публичния сектор, приложима в публичните администрации на национално, регионално и общинско ниво. Тя може да се използва при широк диапазон обстоятелства, например като част от системна програма за реформи или като основа за постигане на подобрения в определени отделни организации, предоставящи публични услуги.

Структурата на CAF се състои от девет елемента, идентифициращи основните аспекти, които изискват внимателно разглеждане при всеки организационен анализ. Критериите третират управленските практики на организацията – какво прави организацията и как подхожда към задачите си за постигане на резултати. Рамката за оценяване разглежда и резултатите, постигнати по отношение на потребителите, социалната отговорност.

СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА
"Връзки с обществеността"

© 2020. All Rights Reserved.