Община Троян започва електронен обмен на документи с други администрации

el

На 26.10.2017 г. Община Троян бе официално включена към Държавна агенция „Електронно управление“ за електронен обмен на документи между администрациите в Р България.

Чрез деловодната система на Общината - „Акстър офис“, се дава възможност да се изпращат и получават документи по електронен път от други организации, посредством модула АКСТЪР КОМУНИКАТОР. Този модул осигурява защитен обмен на документи между различни организации (администрации).

Обменът на документи ще се извършва от служителите в отдел „Услуги на гражданите“. Тази система дава възможност на Община Троян да премахне хартиените носители и документите да бъдат изпращани електронно, като се спестяват време и средства.

До края на годината се очаква всички администрации в Р България да се присъединят към системата за електронен обмен на документи.

© 2020. All Rights Reserved.