Общински ученически съвет Луковит обнови своя състав

snimka3

Новият състав на Общински ученически съвет Луковит за учебната 2017/2018 г. стана ясен на учредително събрание, инициирано от Община Луковит с участието на петнадесет делегати от шестте общински училища. Учениците гласуваха правилник за дейността на съвета и определиха за свой председател Василена Димитрова от луковитското СУ „Алеко Константинов“. За неин заместник бе избрана Александра Василева от ОУ „Неофит Рилски“ с. Дерманци, а за секретар – Валерия Борисова от ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит.

Общински ученически съвет Луковит е неформално, доброволно обединение на младежи в ученическа възраст, което координира усилията на участващите в него представители на учебни заведения за осъществяване на взаимодействие между тях и местната власт, както и за ефективно решаване на младежките проблеми.

Неговите цели са насочени към приобщаване на младите хора към постиженията на съвременния свят, подпомагане на участието им в национални и международни програми и инициативи, стимулиране на пълноценната им интеграция и социално присъствие в живота на общината, подобряване на тяхното обучение и развитие на интелектуалния им потенциал, създаване на условия за осмисляне на свободното им време, подпомагане реализирането на дейности със социална и гражданска насоченост.

Тази учебна година Общинският ученически съвет ще постига целите си чрез три комисии – „Култура, образование и спорт“, „Връзки с обществеността, медии и благотворителност“ и „Екология и околна среда“.

© 2020. All Rights Reserved.