Общински фонд в Троян подкрепя кадрите в здравеопазването

lekyrНа заседанието на Общински съвет-Троян през месец септември, Кметът на Община Троян предлага 2000 лв. за стартиране работата на „Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян“.
На заседанието на Общински съвет - Троян през месец юли беше гласувано учредяването на фонд, който има за цел да способства за решаване на проблеми, свързани с недостиг на специализирани кадри в сектор „Здравеопазване“ в троянските лечебни заведения.

Приет е правилник за организацията и реда на работа на Фонда. Членове на комисията са общинските съветници – д-р Петьо Маринов и д-р Пламен Нанков.

Фондът ще подпомага студенти, които се обучават за лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти, от каквито остро се нуждаят болниците в Троян. Стипендии се изплащат за пет месеца от всеки семестър. Средствата се осигуряват от бюджета на Община Троян. Те могат да се набират и чрез публични финансови програми и проекти, дарителски и благотворителни кампании и се определят всяка календарна година, заедно с бюджета на Община Троян, по предложение на комисията по този правилник. Средствата, отпуснати за стипендии за едно лице, са в размер до 60% от минималната работна заплата за страната месечно. Едно от условията за получаване на финансовото подпомагане е студентите да са сключили предварителен или трудов договор с лечебно заведение със седалище в община Троян.

Последните години показват, че Общинските фондове са добре работещ механизъм. Надеждите, които се възлагат на Фонда за подкрепа на професионалното развитие, е да стимулира повече млади квалифицирани кадри дълготрайно да се реализират в троянските лечебни заведения.

СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА
"Връзки с обществеността"

© 2020. All Rights Reserved.