Проект „Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот“

poekt Elelna

В края на месец септември приключва значим социален проект на Община Елена, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси - 2014-2020 г. Резултатите от успешното му реализиране, ползите за хора с увреждания и техните семейства, както и за лица на възраст над 65 години с ограничени възможности за самообслужване, бяха представени на заключителна пресконференция.

Проект „Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот“ стартира на 1 март 2016 г., като в продължение на 19 месеца са предоставени услуги на 136 потребители и е осигурена заетост на безработни лица в трудоспособна възраст: 53 лични асистенти, 7 домашни помощници, медицинска сестра и психолог. Със средства по проекта е извършен текущ ремонт, обзаведен и оборудван е Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

По силата на постановление на Министерския съвет, с което се осигурява и устойчивост на проекта, потребителите ще продължат да ползват услугите до края на годината. Очаква се от 2018 г. услугите да станат държавна делегирана дейност.

© 2020. All Rights Reserved.