ОБЩИНА ГАБРОВО КАНДИДАТСТВА ЗА ЕНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ НА 8 ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

d.zavedeniq

Община Габрово кандидатства за изграждане на обща система за енергийно ефективно управление на осем детски заведения в града. Стойността на проекта е 391 500 лв. със срок за изпълнение една година.

Искането за финансиране e по Програма за иновации в областта на околната среда на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия, създадена по споразумение между екоминистерствата на България и Германия. Подкрепата е насочена към иновативни проекти за опазване на околната среда.

Включени са детските градини – „Първи юни“, „Радост“ – база 1, „Явор“ – стара и нова база, „Младост“, „Слънце“ – стара и нова база, както и ясла „Зора“. Обектите се обитават от близо 900 деца и през последните години в тях са въведени най-много мерки за енергийна ефективност, имат най-голям брой работещи сградни инсталации на целогодишен режим.

Системата за автоматизация и контрол предвижда управление на отделните инсталации, оптимизация на ресурсите, разпределение на консумираните мощности, улесняване на сградния мениджмънт и екипите при експлоатация на съоръженията. Ще бъде монтирана полева автоматика, контролери и захранващи устройства, отчитане на енергийните разходи и интеграция в обща станция за управление. Връзката между системата и осемте обекта ще се извършва през интернет.

Проектът е първи етап от изграждането на цялостна система за ефективно енергийно управление на публичните сгради в Габрово и ще се превърне в пилотен за България. Ако системата бъде въведена, се очакват икономии на енергия от 311 290 киловата на година (33%) и спестени емисии на въглероден диоксид от 75 тона годишно.

© 2020. All Rights Reserved.