„Приеми ме на село“ e „Енерджи Глоуб“ победителят за България!

e.gloub

Проектът на Община Габрово „Приеми ме на село“ е избран за национален победител на страната ни в екоконкурса „Енерджи Глоуб“ за 2017-а година.

„Приеми ме на село“ се състезаваше в категория „Младеж“ на престижната награда. Стартиралата през 2013 г. инициатива дава възможност на млади хора да живеят в домовете на баби и дядовци, включвайки се в традиционни дейности от селския бит.

Българският проект, наред с националните победители от 180 държави, бе представен на световната публика в онлайн платформата на конкурса на 5 юни - Световен ден на околната среда. На тази дата „Енерджи Глоуб“ под патронажа на ЮНЕСКО и Програмата на ООН за околната среда показва най-добрите устойчиви екологични решения.

Габровската кандидатура получава правото да продължи и в следващото ниво за световната награда „Енерджи Глоуб 2017“ (World Globe Award). Международно жури от независими експерти ще избере финалистите, които ще бъдат обявени в края на годината. Кандидатите ще бъдат оценявани по критерии като опазване на ресурсите, подобряване качеството на въздуха и водата, енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници, рециклиране, както и повишаване на осведомеността в тези области.

Наградата е представена в шест теми – „Земя“, „Огън“, „Вода“, „Въздух“, „Младеж“ и „Устойчиви пластмаси“. Победителят във всяка категория получава 10 000 евро, 17-килограмова бронзова статуетка и сертификат.

© 2020. All Rights Reserved.