Стартират информационни дни във връзка с избора на ЕДЕН дестинации в България

logo eden 1 1 0

Министерството на туризма стартира през месец юни провеждането на информационни дни за запознаване с условията за кандидатстване за избор на културно-туристически ЕДЕН дестинации в България. Изборът на дестинации се извършва в рамките на проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism, съфинансиран от Европейската комисия и Министерството на туризма.

Целта на проекта е да се привлече вниманието и да се промотират малко познати/нововъзникващи български туристически дестинации на тема „Културен туризъм”. Той се отнася за дестинации, предлагащи специфична форма на туризъм въз основа на техните местни материални културни активи (т.е. културно-историческо наследство или съвременната култура като традиционни исторически или археологически паметници/обекти, промишлени обекти, музеи, театри, галерии, съвременни архитектурни обекти, модерни градски квартали, „етнически джобове“ на градове).

Информационните дни ще се проведат по следния график:

2 юни 2017 г.– гр. Благоевград;

8 юни 2017 г.– гр. Пловдив;

13 юни 2017 г.– гр. Габрово;

16 юни 2017 г.– гр. Ловеч;

22 юни 2017 г.– гр. Бургас;

28 юни 2017 г.– гр. Варна.

На официалната интернет страница на Министерство на туризма и на www.edenbulgaria.eu ще бъде публикувана информация за мястото на провеждане и началния час на всеки един от информационните дни.

Пакетът с документи за кандидатстване и насоките за кандидатите ще бъдат публикувани на горепосочените интернет страници в началото на м. юни 2017 г.

В изпълнение на проекта ще бъдат избрани пет нови малко познати ЕДЕН дестинации в областта на културния туризъм в България. Дестинацията победител и четирите подгласника ще бъдат наградени на официална церемония в края на 2017 г.

© 2020. All Rights Reserved.