ГАБРОВО С 4 ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА В КАМПАНИЯТА „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“

gb17.1

Четири проекта на Община Габрово ще получат финансиране от националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Общата стойност на проектите е 39 590,16 лв.

Инициативата е на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и е насочена към общини, кметства, училища и детски градини от цялата страна.

Сред постъпилите 1 000 заявления на общини и кметства с предложение за финансиране са 232 проекта със средства до 10 000 лв., сред които и проектите на Община Габрово: „Облагородяване на озеленена площ в село Гарван“, „Облагородяване на детски кът в село Велковци“, „Облагородяване на детски кът в село Борики“ и „Изграждане на зона за спорт и кът за отдих в озеленена площ в кв. „Младост“.

Целта на дейностите е повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у хората.

Протоколът с одобрените проектни заявления, подлежащи на финансиране в кампания „За чиста околна среда – 2017“, е публикуван на интернет страницата на ПУДООС.

© 2020. All Rights Reserved.