ОБЩИНА ЕЛЕНА С РЕГИСТРИРАНО ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ

elena 17Доброволното формирование „ДФ – ЕЛЕНА 2016“ вече е записано в Регистъра на доброволните формирования за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР. В състава му влизат десет доброволци, на които са издадени удостоверения за регистрация с персонални идентификационни номера. Числеността на доброволното формирование е определена съобразно нормативите за численост и решение на Общинския съвет в Елена.

Седем от доброволците са служители на общинската администрация, двама от които са с висше образование, заемащи експертни длъжности. За ръководител на доброволното формирование със заповед на кмета на общината е определен Иван Ботушанов - бивш служител с 32 години професионален опит като инспектор в Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Елена.

След проведена процедура за подбор на кандидати за членове на доброволното формирование са определени още девет души - Йордан Костадинов, Ивайло Сандев, Михаил Русев, Стефан Матеев, Калоян Златев, Станислав Саров, Миглен Христов, Николай Христов, Йордан Стойков.

Новата структура, която ще действа на територията на общината, се създава с цел предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях.

За добрата подготовка на доброволното формирование участниците ще бъдат обучавани за действие в ситуации, близки до реалните, от служители на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" и Български червен кръст – Велико Търново. След успешно преминаване на обучението доброволците ще могат да се включват в спасителни акции и да изпълняват основни дейности по защитата на населението – предупреждение, изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието, оповестяване, спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и спасяване, извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации и други операции, свързани със защитата.

© 2020. All Rights Reserved.