2017

sevlievoЖурито в рамките на 34-та Международна туристическа борса нареди “Хоталич” до “Цари Мали град”

Престижното отличие бе връчено на кмета на Севлиево д-р Иван Иванов на официална церемония по време на 34-та Международна туристическа борса „ВАКАНЦИЯ и СПА ЕКСПО“ в столицата. Журито единодушно присъди наградата за „Исторически обект, превърнат в туристическа атракция” за 2016 г. на Община Севлиево за Средновековен град и крепост „Хоталич“. “Малко са Общините, които десетилетия наред финансират археологически проучвания и работят методично, за да се сглобява картината на общото ни историческо минало, а Севлиево е сред тях”, отбелязаха организаторите и подредиха “Хоталич”, редом с Цари Мали град – също носител на златния приз от предишно издание.

Наградата е учредени преди 14 години от списание “Туризъм и отдих” и се присъжда на лидерите, допринесли за развитието на туризма в България, като при селекцията се отчитат не само направените инвестиции, но и високата култура на обслужване, и професионалният мениджмънт.

Председателят на Съвета по туризъм в София Витан Иванов връчи приза на кмета на община Севлиевод-р Иван Иванов и го поздрави за усилията, положени в разработването на туристическата дестинация. Кметът благодари на всички, които са оценили труда на местната общност в Севлиево, “чрез който една неизвестна старовизантийска крепост се превърна в уникален туристически обект, привличащ все повече туристи”. Доктор Иванов отбеляза, че “Севлиево има потенциал да се прочуе и със своите туристически обекти, освен с най-ниска безработица и множеството инвестиции в района”. В заключение той съобщи и новината, че “Общината вече подготвя нов проект за “Хоталич”, с който да надгради направеното до момента.

Досегашните инвестиции за възстановяването и развитието на крепостта като туристическа дестинация възлизат на над 4 млн. лв. Реставрирани и  консервирани са североизточната крепостна кула, източната, западната и северната порти, „Болярската църква”, западната и източната църкви, както и три средновековни къщи. Изградени са експозиционни пътеки, електрическа мрежа и места за отдих, ремонтиран е пътят и са монтирани панорамни прожектори. Построен е паркинг и посетителски информационен център. Назначени са екскурзоводи, обучени за работа с туристи и посетители на обекта.

Средствата за всичко това са по проект „Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

ПОВЕЧЕ ЗА СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД И КРЕПОСТ ХОТАЛИЧ:

Крепостта “Хоталич” е обявена за паметник на културата с национално значение през 1994 г. Дългогодишните археологически разкопки край Севлиево разкриват едно от най-значителните фортификационни съоръжения в Централния Предбалкан. Мястото, избрано за изграждането му, предоставя много подходящи условия за отбрана. Крепостта заема най-западната част на Севлиевската планина. От укреплението се разкрива панорама към цялото Севлиевско поле, към Предбалкана, където са разположени крепостите при с. Батошево, на Витата стена и голямата крепост „Пречиста“ при село Градница. Ранновизантийското укрепление при Севлиево има пряка видимост до централното било на Средна Стара планина.

Резултатите от последните няколко археологически сезона показаха по категоричен начин, че строежът на мощната отбранителна система на хълма се отнася към края на V век и самото начало на VІ век. В този период византийският император Анастасий І (491 – 518) предприема мащабна строителна дейност в опит да противодейства на засилилите се нападения от авари и прабългари. Тогава противопоставянето и борбата с непрекъснатите варварски нашествия стават първостепенни за Византия.

Безспорен е разцветът на крепостта в края на ХІ – ХІІІ век. В по-голямата част от този двувековен период, България е в границите на Византийската империя. “Хоталич” и околността са далеч от вътрешни и външни сътресения. Най-вероятно през този сравнително мирен етап е построено селището под крепостта. До днес археолозите са открили близо 90 жилищни и стопански постройки. Двата крайни квартала на “Хоталич” са най-гъсто застроени, като във всеки един от тях има християнски храмове. Една от църквите е опожарена през 40-те години на ХІІІ век, най-вероятно от татарите. По това време средновековната крепост е пострадала толко тежко от татарските набези, че никога не успява да се възстанови напълно и бавно тръгва към залеза си. След средата на ХІІІ век са построени другите два християнски храма. Върху изгорялата западна църква се издига друга, а в най-източната част се построява нов храм. Около тях се формират и средновековните некрополи.

Днес всеки посетител може да види един своеобразен музей на открито. Ранновизантийска и средновековна крепост “Хоталич” е един от най-добре социализираните археологически обекти в България.

tetevrenС решение № 352/28.12.2016г. Общински съвет -  Тетевен одобри състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта /ОКСВМ/, създаден на основание чл.15, ал.6 от Закона за младежта. Съставът на съвета ще бъде следният: председател – д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, секретар – Петя Вълова МКБППМН при Община Тетевен и членове - представители на Общинския съвет и институции работещи по проблемите на младежта, както и ученици от местните училища. Общинска администрация поема подобна инициатива за пръв път, като се очаква консултативният съвет да подпомага кмета при провеждане на общинската политика за младежта.

На 17.02.2017г. се проведе първото заседание на консултативния съвет. „Поставяме началото на една добра инициатива. Много се радвам, че има дейни млади хора, които искат да помагат за развитието на общината“, каза д-р Бояджиева и откри заседанието. На него се прие Правилникът за работата на ОКСВМ, бяха избрани делегати за заседание на Областен младежки съвет, след което се обсъди Общинската програма за младежта 2017- 2020 г. и Годишният план за нейното реализиране през 2017г.

Част от функциите и задачите на съвета ще са: да участва във формирането, реализацията и мониторинга на младежката политика на общинско ниво; да дава становища и предложения на кмета на общината относно дейности и мерки в защита на младежките интереси; да координира дейностите и интересите на различни младежки общности и институции, представени в община Тетевен; да инициира реализацията на младежки проекти и доброволчески инициативи.

Council Europe logoТри инициативи на Община Габрово са депозирани за участие в конкурса на Съвета на Европа за популяризиране на добри практики в местното самоуправление, реализирани през последните 18 месеца в България.

В категория „Общинска подкрепа за граждански инициативи“ е номиниран Gabrovo innovation camp – лагер за иновации, който се проведе в Габрово в началото на октомври миналата година. Първото по рода си събитие в България активизира различни хора да изявят таланта си в търсене на иновативни решения по важни за съвременното общество теми.

В категория „Нови технологии и решения в управлението“ ще се състезава географското информационно уеб приложение за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на общината. Интерактивният модел информира в реално време – от създаване на сдружения на собствениците до изпълнение на строителните дейности.

Проектът „Приеми ме на село“ е кандидатурата в категория „Социални иновации и партньорства“. Стартиралата през 2013 г. инициатива дава възможност на млади хора да живеят в домовете на баби и дядовци, включвайки се в традиционни дейности от селския бит.

Програмата за добри практики е разработена от Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление към Съвета на Европа. В България се реализира за първи път с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините. До този момент е въведена в редица европейски страни – Армения, Гърция, Молдова, Румъния, Сърбия, Украйна, Унгария, Швейцария. 

Право на участие в конкурса имат всички български общини, които са изпълнили по свой модел успешна инициатива. Кандидатите ще бъдат оценявани от четири независими експерти по критерии като релевантност и въздействие, публичност и прозрачност, иновативност и устойчивост.

Отличените проекти ще бъдат обявени през месец май тази година. Авторите на първите две практики във всяка категория ще получат награда пътуване до френския град Страсбург, както и посещение в Съвета на Европа.

 

MostОбщина Севлиево е заложила в бюджета си за 2017 г. 200 000 лева за частично възобновяване на архитектурно-художествения облик на моста над р. Росица. След като още през м. май 2014 г. общинските съветници одобряват идеята на група севлиевци, а година по-късно се провежда обществено обсъждане за връщането на лъвовете на моста, от есента на 2015 г. е готов и макетът на калъпа за отливането на лъвските фигури. 

Историята помни, че през 1940 г. заострената средна част на моста е изравнена и павирана с гранитни блокчета като продължение на главната улица, появяват се странични тротоари и метални парапети. По това време учителят по рисуване Дочо Байрямов и група ученици изработват бетонните стоящи лъвове, които са поставени на постаменти по два от двете страни. През 1969 г., когато се прави разширение на моста, две от лъвските фигури са свалени и откарани за с. Селище. След откриване на разширението на 17 април 1971 г. са демонтирани другите два лъва и откарани незнайно защо в гр. Златарица. Така Севлиево и мостът остават без своите стражи.

Проектът за връщането на облика на моста е изработен от великотърновския архитект Йордан Нурков, който залага на приемственост между първоначално построеното от уста Кольо Фичето съоръжение и сегашния му облик. Самите лъвски фигури ще бъдат изработени по съвременна технология от стъклопластика, наподобяваща камък.

(По материал на в-к „Росица”. Снимката е на Минчо Тодоров.)

© 2020. All Rights Reserved.