Как ще преобразят Ловеч двата инфраструктурни проекта за 12 млн. лв

преустройство7Жадуваната от ловчалии промяна на централната градска част е на път да се случи. Идната година започва реалното строителство по проекта „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков“, кв. „Вароша“, съобщиха за „Ловеч онлайн“ от ръководството на общината. Очакванията са строителните работи да продължат цяла година.

Какво предстои? От публикация на сайта на община Ловеч става ясно, че този проект, който е за 6,9 млн. лв, предвижда рехабилитация на основната пешеходна и туристическа ос, свързваща съвременното градско ядро с възрожденската част на града. Интервенция ще се извърши по ул. „Търговска“ – в участъка от Покрития мост до ул. „Александър Стамболийски“, включително Градската градина и площад „Екзарх Йосиф I“. Ще бъде рехабилитиран площад „Г. М. Димитров“ – пространство пред ОББ и комплекс „Космос“, както и площад „Тодор Кирков“ в кв. „Вароша“. Ще бъдат цялостно подменени настилките, ще се изградят три фонтана – на площад „Екзарх Йосиф І”, на площад „Тодор Кирков“ и пред театъра, рампи ще осигурят достъпна среда, ще има ново решение на алейната мрежа в Градската градина, ще бъде ремонтирана скулптурната композиция пред Съдебната палата. Ще бъде отворена нова пешеходна ос от ул. „Цачо Шишков” през Градската градина към Катедралния храм, ще се ревизира озеленяването и градското обзавеждане – фонтанки, пейки, кошчета за боклук, и алейното енергоспестяващо осветление. Ще бъде ремонтирано пасажното пространство в комплекс „Космос”. Освен ремонт на настилките на площад „Тодор Кирков” пространството около паметника на войводата ще бъде оформено и озеленено.

Вторият проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“ включва дейности за подобряване на материално-техническата база на общинската образователна инфраструктура, в т.ч. доставка на обзавеждане за две детски градини – ЦДГ „Зора” и ЦДГ „Люляче” в кв. „Гозница”, и една ясла – „Шарено петле”, рехабилитация на дворните пространства на ПМГ, СУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Васил Левски“ и ЦДГ „Радост”. Ще бъдат цялостно обновени сградите: реконструкция и хидроизолация на покрив, ремонт на облицована с камък подпорна стена на терасата на първия етаж на ЦДГ „Зора“, подмяна на ВиК- и елинсталациите, ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност, изградени пожароизвестителни инсталации и осигурена достъпна архитектурна среда. Предвижда се изграждане и на тротоарен пръстен около сградите. В дворните пространства ще се обособят детски площадки за всяка група от детските заведения.

Най-сетне с физкултурен салон ще се сдобие ОУ „Проф. Димитър Димов“, като се предвижда и рехабилитация на дворното пространство на училището.
Този проект е за 5,6 млн. лв.

И двата проекта се осъществяват с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Преди дни кметът подписа договорите за безвъзмездната финансова помощ.

© 2020. All Rights Reserved.