Завърши обновяването на блок „Светлина” в Луковит

SgradaПървата многофамилна жилищна сграда в Област Ловеч, санирана по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, се намира в центъра на Луковит.

В построения през 1986 г. блок „Светлина” са въведени мерки за енергийна ефективност, които включват: хидроизолация на целия покрив, топлоизолация и мазилка на външните стени на сградата, подмяна на дограмата и топлинно изолиране на сутерена на блока. Така сградата достига енергиен клас „С“, което води до по-малки загуби на енергия и топлинен комфорт за собствениците и ползвателите на 36-те апартамента в нея.

Община Луковит в качеството си на довереник на сдруженията на собствениците продължава да работи по националната програма, защото в нея участват още пет луковитски жилищни сгради.

© 2020. All Rights Reserved.