2016

преустройство7Жадуваната от ловчалии промяна на централната градска част е на път да се случи. Идната година започва реалното строителство по проекта „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков“, кв. „Вароша“, съобщиха за „Ловеч онлайн“ от ръководството на общината. Очакванията са строителните работи да продължат цяла година.

Какво предстои? От публикация на сайта на община Ловеч става ясно, че този проект, който е за 6,9 млн. лв, предвижда рехабилитация на основната пешеходна и туристическа ос, свързваща съвременното градско ядро с възрожденската част на града. Интервенция ще се извърши по ул. „Търговска“ – в участъка от Покрития мост до ул. „Александър Стамболийски“, включително Градската градина и площад „Екзарх Йосиф I“. Ще бъде рехабилитиран площад „Г. М. Димитров“ – пространство пред ОББ и комплекс „Космос“, както и площад „Тодор Кирков“ в кв. „Вароша“. Ще бъдат цялостно подменени настилките, ще се изградят три фонтана – на площад „Екзарх Йосиф І”, на площад „Тодор Кирков“ и пред театъра, рампи ще осигурят достъпна среда, ще има ново решение на алейната мрежа в Градската градина, ще бъде ремонтирана скулптурната композиция пред Съдебната палата. Ще бъде отворена нова пешеходна ос от ул. „Цачо Шишков” през Градската градина към Катедралния храм, ще се ревизира озеленяването и градското обзавеждане – фонтанки, пейки, кошчета за боклук, и алейното енергоспестяващо осветление. Ще бъде ремонтирано пасажното пространство в комплекс „Космос”. Освен ремонт на настилките на площад „Тодор Кирков” пространството около паметника на войводата ще бъде оформено и озеленено.

Вторият проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“ включва дейности за подобряване на материално-техническата база на общинската образователна инфраструктура, в т.ч. доставка на обзавеждане за две детски градини – ЦДГ „Зора” и ЦДГ „Люляче” в кв. „Гозница”, и една ясла – „Шарено петле”, рехабилитация на дворните пространства на ПМГ, СУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Васил Левски“ и ЦДГ „Радост”. Ще бъдат цялостно обновени сградите: реконструкция и хидроизолация на покрив, ремонт на облицована с камък подпорна стена на терасата на първия етаж на ЦДГ „Зора“, подмяна на ВиК- и елинсталациите, ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност, изградени пожароизвестителни инсталации и осигурена достъпна архитектурна среда. Предвижда се изграждане и на тротоарен пръстен около сградите. В дворните пространства ще се обособят детски площадки за всяка група от детските заведения.

Най-сетне с физкултурен салон ще се сдобие ОУ „Проф. Димитър Димов“, като се предвижда и рехабилитация на дворното пространство на училището.
Този проект е за 5,6 млн. лв.

И двата проекта се осъществяват с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Преди дни кметът подписа договорите за безвъзмездната финансова помощ.

EACD Logo Web-SecureПодготовката за участие на сдружението на старопланинските общини в единадесетите  Европейски дни на художествените занаяти започна с адаптация на български език на новото лого на инициативата, която през 2017 година ще се реализира на 31 март, 1 и 2 април под надслов „Да изградим връзки”. Поредното издание има за цел да се популяризира разнообразието от занаяти и да се насърчат контактите на майсторите с партньори от различни сфери (културна, социална, икономическа), различни поколения, различни отрасли и различни територии. Вниманието на участниците и широката публика ще бъде насочено към всичко онова, което ни събира, сближава и обединява.

Информация за резултатите от предишното издание на тази Европейска инициатива и за участието на РСО „Централна стара планина” можете да намерите в излезлия миналата седмица доклад „10-ти Европейски дни на художествените занаяти: успехът потвърждава растежа в сектора”: http://www.rso-csp.org/images/documents/EACD-2016-Report.pdf  

broj 5С багри, излезли като от четката на художник, с почукващите капки на дъжда, с дъгата край пътя, със смаляващия се ден и с тихите стъпки на ноември, при вас пристига новият брой на информационния бюлетин на Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“. От него ще научите как един ден се превърна в детски празник на спортния дух и познанията по здравословно хранене, защо за иновативно събитие продължава да се говори далеч след неговия финал и коя община създаде програма за популяризиране на православните ценности. Ще откриете малко познати троянски истории, ще усетите духа на традиционните празници на Еленския бут и тиквата, ще узнаете къде се проведе първият национален събор на млекопроизводителите и кой старопланински град се готви да става столица на трюфела. Желаем ви приятно четене!

http://www.rso-csp.org/images/buletin/buletin-5-2016.pdf

peshteraСъс своя Заповед № РД – 504 от 13.09.2016 г. Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева утвърди Плана за управление на Деветашката пещера, като преди това той бе съгласуван и от Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на земеделието. Това е и финалният етап от процедурата по утвърждаване и узаконяване на стратегическия документ съгласно Закона за защитените територии. След като Планът бива утвърден от Министъра на околната среда и водите, той придобива статут на закон.

Това е първият план за управление на пещера в България и един от малкото планове за управление на природна забележителност. Работата по него започва още през 2012 г., като за целта e сформиран интердисциплинарен екип от експерти от „Екологичен център“ ЕООД при СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“, Българска федерация по спелеология, ДНЦ „Централен Балкан“, Национален природонаучен музей, Дружество за защита на хищните птици, Регионален исторически музей – Ловеч, Община Ловеч, както и външни експерти – консултанти.

„Деветашката пещера с прилежащите й територии е едно културно-историческо и природно богатство, което ние имаме късмета да притежаваме на наша територия и Планът за управление е възможно най-добрата стратегия за неговото съхранение и управление за в бъдеще“ – съобщава Владимир Винев, главен експерт в Община Ловеч, участник в екипа по разработването на Плана.

Документът е за период от десет години и предлага проекти за опазване на културното наследство, флората и фауната в пещерата и същевременно разработването й като привлекателна туристическа дестинация от национално и световно значение.

Освен мерките по опазване на Пещерата като природна забележителност и защитена територия, Планът предвижда и построяване на туристическа инфраструктура и дейности по управление на туристопотока в района на пещерата.

Целият план за управление, картния и снимков материал скоро ще бъдат качени на сайта на Община Ловеч за постоянен достъп на всеки, който проявява интерес.

© 2020. All Rights Reserved.