2016

1 8С пъстротата на приближаващата есен и разхлаждащите капки на дъжда, при вас пристига новият брой на информационния бюлетин на РСО „Централна Стара планина“. За една пъстра плетеница от стъкло и публика, която не иска да се раздели с културно събитие, ще ви разкаже той на първите си страници. Ще разберете с какви впечатления е останал дипломатическия корпус при посещението си в Габрово, какви проекти предстои да реализира Община Троян и кой е новият почетен гражданин на Луковит. Ще станете част от панаирите на занаятите в Орешак и Етъра, ще ви завладеят спортните емоции на проведения Милан Джуниър Камп в Дряново и Международния баскетболен лагер в Габрово. Ще си отговорите на въпроса: Кой строи мост в днешно време? Е, време е за подробностите… Желаем ви приятно четене и изпълнени с емоции празнични дни!

http://www.rso-csp.org/images/buletin/buletin-4-2016.pdf

bojenci„Новите културни продукти и възможностите за тяхното финансиране на местно ниво“ бе темата на регионален културен форум, обединил местни власти, творци и публика в една нетрадиционна културна изява с дискусионен форум, творчески работилници и демонстрации на различни техники за художествена обработка на стъкло. Събитието, организирано от Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“ и Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“ на 18 и 19 август 2016 г., бе реализирано с изключителния принос на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

В рамките на първия ден кметове, заместник кметове, общински експерти в сферата на културата и председатели на общински съвети от старопланинските общини се запознаха със „Стъклена плетеница” – авторски проект на РСО „Централна Стара планина“ и МАИР „Боженци“. За възникването на идеята и предварителното проучване на историческите факти, за проведените творчески срещи и предизвикания ентусиазъм, за иновативното в проекта и очакваните резултати разказа директорът на музея Мирослав Йорданов. И макар проектът все още да не е намерил финансиране за пълната си реализация, отделни дейности от него бяха осъществени по време на регионалния културен форум. Като пъстра плетеница от стъкло пред присъстващите се подредиха увлекателните разкази за историята на този интересен материал и неговите невероятни превъплъщения на доц. Борис Желев – декан на факултета по изобразително изкуство във ВТУ, изложбата от витражи на негови студенти, асистенти и докторанти, демонстрациите на изработка на бижута от стъкло мурано на Валентин Димитров от Елена и красивите рисунки върху стъкло на Цветелина Филипова от Луковит. Изложбената зала на Старото школо се превърна в цветна приказка от стъкло, в която гласовете на желаещите да опитат различните техники за обработка на интересния материал се преплитаха с напътствията на майсторите. Творческият дух, завладял всички, бе въплътен в уникални авторски творби и отнесен от участниците в регионалния форум като спомен за едно невероятно изживяване.

Доброто настроение и креативната атмосфера останаха в изложбената зала и през следващия ден, само усмивките бяха повече, защото творческите работилници бяха отворени за всички посетители на МАИР „Боженци”. И докато те усвояваха нови умения и правеха своите първи стъпки в обработката на стъклото, представителите на общините от РСО „Централна Стара планина” дискутираха в ритуалната зала програмите за финансиране на културни продукти и събития от бюджетите на общините Бургас, Габрово, Елена, Ловеч и Троян. Програми с различни приоритети и условия за предоставяне на финансови средства, насочени към различни кандидати, с различни критерии за оценка и подбор на проектните предложения, с различен подход за текущ контрол на изпълнение на дейностите и одобряване на разходите, но с една обща цел: да се подкрепи и насърчи развитието на значими културни инициативи на местно ниво.

Отвореното за широката публика събитие на 19 август и въодушевлението на желаещите да се включат в един почти непознат творчески процес задържаха отворени вратите на Старото школо в МАИР „Боженци” далеч след обявения краен час за демонстрации и ателиета за студена и топла обработка на стъкло. А публика, която не иска да се раздели с културно събитие, което търси финансиране за цялостната си реализация, си е много добра атестация за неговата обществена значимост.

Регионалният културен форум „Новите културни продукти и възможностите за тяхното финансиране на местно ниво” бе реализиран със собствени средства на РСО „Централна Стара планина“ и МАИР „Боженци“.

стъклена плетеницаРегионален културен форум на тема „Новите културни продукти и възможностите за тяхното финансиране на местно ниво” организират РСО „Централна Стара планина” и Музей на архитектурно-исторически резерват (МАИР) „Боженци”в дните 18 и 19 август 2016 г.

Събитието се състои от две еднакви по важност части, предназначени за различни участници. В четвъртък след обед и в петък преди обед кметове, заместник кметове, юристи, общински експерти в сферата на културата, председатели на общински съвети и членове на постоянни комисии по култура към общинските съвети от РСО „Централна Стара планина” ще се запознаят с разработения от организаторите партньорски проект „Стъклена плетеница” и ще станат пълноправни участници в процеса на създаване на иновативен културен продукт в сферата на художествената обработка на стъклото. За тях деканът на факултета по изобразително изкуство към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” доц. Борис Желев ще разкаже историята за раждането на стъклото и неговите невероятни превъплъщения, майстори ще демонстрират топли и студени техники за обработка на този интересен материал и творчески работилници ще предоставят възможност за придобиване на нови знания и умения. Предвидена е и специална дискусионна сесия за представяне на общински програми за финансиране на културни продукти и споделяне на добри практики.

Публичното събитие за посетителите на неповторимо очарователния МАИР „Боженци” е на 19 август 2016 г. във времето от 10:00 до 17:30 часа. РСО „Централна Стара планина“ и МАИР „Боженци“ отправят покана към всички, които обичат творческите предизвикателства, да си дарят радост като се вгледат в експонираните в Старото школо витражи, проследят демонстрациите на различни техники за обработка на стъкло и се включат в организираните специално за тях творчески работилници.

Ето и поканата:

За да опознаете стъклото и неговите невероятни превъплъщения...

За да научите повече за различните техники за обработка на този интересен материал…

За да придобиете нови умения...

Планирайте навреме своя трети петък от най-отморяващия летен месец и преживейте красиви мигове с нашата „Стъклена плетеница”. Рисунките върху стъкло, витражите и бижутата, създадени в творческите работилници от вашето въображение под напътствията на майсторите, отнесете за спомен от едно пилотно събитие, което настоява да се превърне в традиционно.

Регионален културен форум „Новите културни продукти и възможностите за тяхното финансиране на местно ниво” се реализира със собствени средства на  РСО „Централна Стара планина“ и МАИР „Боженци“.

GB„Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда” е първото одобрено проектно предложение по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР).

Подписаното от ръководителя на Управляващия орган решение е с дата 21 юли 2016 г. Съгласно него общата стойност на проекта на Община Габрово е 11 162 347,68 лв., от които 7 721 892 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 3 440 455,68 лв. – собствен принос на бенефициента. Според Управляващия орган Община Габрово се е справила успешно с делегираните й функции и процедурата по оценка на проектното предложение отговаря на разписаните процедури. Дейностите включват мерки за подобряване на градската среда в три ключови участъка от територията на града: благоустрояване на парк „Колелото”, реконструкция на кръстовище „Шиваров мост” и изграждане на Източна градска улица.

Общо 39 общини на най-големите и средно големи градове са с право да кандидатстват по схемата. Те изпълняват функциите на междинни звена за избор и оценка на проекти пo приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР.

© 2020. All Rights Reserved.