Кметовете на четири общини от РСО „Централна Стара планина” са жени

Запазва се тенденцията за увеличаване броя на жените в местната изпълнителна власт на старопланинските общини. През изминалия мандат начело само на две от 15-те общини бяха дами – Таня Христова (Община Габрово) и Донка Михайлова (Община Троян). Свидетелството за добре свършената от тях работа е неоспоримо: избрани са за кметове и за следващия мандат. Към тях се присъединяват Корнелия Маринова и Мадлена Бояджиева – спечелили кметската надпревара съответно в Община Ловеч и Община Тетевен. Т. е 26,7% от кметовете в РСО „Централна планина” в периода 2015 – 2019 година ще бъдат жени.

За съпоставка: През мандат 2007 – 2011 година всички кметове на общини от РСО „Централна Стара планина” са мъже.

© 2020. All Rights Reserved.