Нов член на Управителния съвет на РСО „Централна Стара планина”

IMG 6619На свое заседание, проведено на 25 февруари 2015 г. в Габрово, членовете на Общото събрание на РСО „Централна Стара планина” избраха Пепа Колева – председател на Общински съвет Априлци, за член на Управителния съвет на сдружението. Пепа Колева замени д-р Мадлена Бояджиева, която подаде заявление да бъде освободена от заеманата от нея позиция поради назначаването й за Областен управител на Област Ловеч.

 

Общото събрание прие всички документи, свързани с дейността на организацията през изминалата и настоящата година: отчет за дейността през 2014 г., отчет за изпълнение на бюджет 2014 г., програма за дейността и бюджет на РСО "Централна Стара планина" за 2015 г.

© 2020. All Rights Reserved.