Чудесна новина!

regioВ писмо до Планов регион Земгале (Латвия), европейският комисар по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наварачич заявява, че за него е било изключително удоволствие да научи повече за историята на занаятите в Португалия, Испания, Гърция, България, Холандия и Латвия и да проследи развитието на проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” (РЕГИО-КРАФТС).

„Убеден съм, че занаятите и занаятчийството са заложени в сърцето на европейското културно наследство и заедно с уменията, предавани от поколение на поколение, паметниците и артефактите, съхранявани в нашите музеи, те са важна част от нашата история и идентичност. Съвременните занаяти също допринасят за европейската заетост и растеж, както е посочено в две от последните комюникета на Европейската комисия относно културното наследство, културните и творческите сектори.

Занаятите и културното наследство наистина са обещаващи области за бъдещата работа на Комисията и аз Ви пожелавам големи успехи в бъдещите европейски проекти, включително и в рамките на програма ИНТЕРРЕГ.”

Благодарим Ви, г-н Комисар! В качеството си на партньор по проект РЕГИО-КРАФТС, РСО „Централна Стара планина” наистина цени Вашата подкрепа!

© 2020. All Rights Reserved.