2015

Paris-en 001

Представители на РСО „Централна Стара планина“ взеха участие в международна работна среща на тема “Бъдещи потребности и умения: как да отговорим на нуждите на малките и средни предприятия от надграждащо и продължаващо обучение на заетите лица”. Събитието, което събра заедно партньорски организации от Франция, Италия, Германия, Унгария, Англия и България се състоя на 27 януари 2015 г. в Париж, Франция. То е част от дейностите по проект „Авангардни занаяти: нови модели за професионално образование и обучение в художествените занаяти” (АВАНТ-КРАФТС).

В първата част от деня своя опит по темата представиха домакините от Националния Институт за художествени занаяти (INMA) във Франция. Организацията е основен оператор на услуги за художествените занаяти в страната, отговорна е за бъдещето на сектора и координира национална мрежа от занаятчии. В поредица от презентации различни нейни представители разказаха за образователна система на Франция и квалификационните й нива, за институциите, които предоставят продължаващо обучение, за новия закон за професионално образование (приет на 5 март 2014 г.) и влиянието му върху художествените занаяти.

Представена бе и добра практика за програма, която предлага продължаващо обучение в сферата на занаятите в Лотарингия. Тя работи от 2004 година, като досега през нея са преминали  250 стажанти. Около 65% от тях упражняват след това занаята, който са учили, а 50% остават да живеят в Лотарингия. Положителна страна на представената добра практика е запазването на връзката със завършилите обучението, които понякога се възползват от допълнителни краткосрочни курсове или услуги (бизнес инкубатор, консултиране или друго).

Във втората част от деня своя опит по темата представиха и останалите партньори по проекта. В своята презентация експертите от РСО „Централна Стара планина“ акцентираха върху новите умения, които са необходими на занаятчиите в съвременните условия. Представен бе и новият Закон за професионалното образование и обучение, влязъл в сила през декември 2014 г. в България, възможностите и перспективите, които той предоставя за надграждащо и продължаващо обучение на заетите лица.

Финалната част на работната среща беше отделена за дискусия по следващите стъпки на проекта. Партньорите постигнаха съгласие за датата и мястото на заключителната конференция: от 14 до 17 април 2015 г. във Варна, България.

Проект АВАНТ-КРАФТС е партньорски проект на РСО „Централна Стара планина”. В него сдружението си партнира с малки и средни предприятия, професионални съюзи, занаятчийски и търговски камари, публични власти, училища и институции за професионално ориентиране от Италия, Франция, Германия, Унгария и Великобритания. Проектът се финансира по дейност „Партньорства” на секторна програма „Леонардо да Винчи”.

original

През 2015 година РСО „Централна Стара планина” и партньорски организации от Словения, Испания, Хърватия, Италия и Сърбия ще помагат на безработни младежида разширят възможностите си за реализация на пазара на труда. Трансферът на знания как да разработват бизнес идеи и стартират собствен бизнес ще се реализира в рамките на проект „Започни собствен бизнес и подобри живота си!”, който е одобрен за финансиране от Националната агенция за Словения по администриране на Програма „Еразъм+”.

Водещата организация - Център за развитие и информация „Бела Крайна” ще проучи организационните структури и методите за подкрепа на безработни младежи в регион Астурия (Испания) и ще приеме на своя територия за младежки обмен по 1 лидер на група и пет млади предприемачи, избрани от всеки партньор на база представена автобиография, мотивационно писмо и кратко описание на идеята за бизнес или проект.

За постигане целите на проекта ще се прилагат различни методи – лекции, индивидуална и групова работа, презентации, споделяне на знания, кръгли маси, посещения на предприятия, игри, пазар на идеи и др.

Резултатите от проекта (доклад и препоръки) ще бъдат изпратени до 46 общини от регионите на партньорите за обмисляне на идеи и планиране на действияза намаляване на младежката безработица.

IMG 6606Трите тома на заключителното издание по проект ИНОКРАФТС на български език вече са факт. Освен с качеството на своето съдържание те се отличават с атрактивната ръчно изработена опаковка – ценен дар за техните бъдещи притежатели. РСО „Централна Стара планина” избра този начин да изрази своя респект към традиционните художествени занаяти и подкрепа за предизвикателствата на съвременния дизайн.

B5Петото и последно издание на информационен бюлетин РЕГИО-КРАФТС дава само малка представа за това, което постигнахме. Повярвайте ни – има много повече. Защото от самото начало това за нас беше дългосрочен проект и много резултати от работата ни днес ще станат видими едва утре или дори вдругиден. Но занаятите в Европа вече се събудиха! 

http://www.rso-csp.org/images/buletin/Newsletter_5_ENG%201.pdf

Страница 7 от 7

© 2020. All Rights Reserved.