2015

IMG 6619На свое заседание, проведено на 25 февруари 2015 г. в Габрово, членовете на Общото събрание на РСО „Централна Стара планина” избраха Пепа Колева – председател на Общински съвет Априлци, за член на Управителния съвет на сдружението. Пепа Колева замени д-р Мадлена Бояджиева, която подаде заявление да бъде освободена от заеманата от нея позиция поради назначаването й за Областен управител на Област Ловеч.

 

Общото събрание прие всички документи, свързани с дейността на организацията през изминалата и настоящата година: отчет за дейността през 2014 г., отчет за изпълнение на бюджет 2014 г., програма за дейността и бюджет на РСО "Централна Стара планина" за 2015 г.

cover page IB 1-2015В първото за тази година издание ви разказваме за нашия нов партньорски проект, с който помагаме на безработни младежи да разширят възможностите си за реализация на пазара на труда и за работна среща по стартирал преди повече от година проект, която дава отговори на въпроса „Как да отговорим на нуждите на МСП от обучение на заетите лица”; за магията на Панега и резултатите от едно устойчиво междуобщинско партньорство; за подкрепата на европейския комисар по образованието, културата, младежта и спорта за вече приключил проект, чието въздействие ще става все по-видимо с течение на времето... С удоволствие ви поднасяме и една вдъхновяваща снимка от Трявна, станала победител във фотоконкурса на Европейската комисия „Зима в Европа”.

 

http://www.rso-csp.org/images/buletin/buletin-1-2015.pdf

COCARDE 2014 VECTORIELLE petit-bg-crvРСО „Централна Стара планина” прие с ентусиазъм поканата на Националния институт за художествени занаяти на Франция да организира в края на м. март Европейски дни на художествените занаяти.

Инициативата, стартирала във Франция преди повече от 10 години, има за цел да насърчи изкуствата и занаятите в цялото им великолепие и разнообразие. От 2012 г. Европейски дни на художествените занаяти се провеждат едновременно и в Испания, Италия, Белгия, Латвия, Швейцария, Великобритания, Германия, Унгария, Португалия и Люксембург.

РСО „Централна Стара планина” ще реализира първите Европейски дни на художествените занаяти в България съвместно с Архитектурно-исторически резерват „Боженци”. 

regioВ писмо до Планов регион Земгале (Латвия), европейският комисар по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наварачич заявява, че за него е било изключително удоволствие да научи повече за историята на занаятите в Португалия, Испания, Гърция, България, Холандия и Латвия и да проследи развитието на проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” (РЕГИО-КРАФТС).

„Убеден съм, че занаятите и занаятчийството са заложени в сърцето на европейското културно наследство и заедно с уменията, предавани от поколение на поколение, паметниците и артефактите, съхранявани в нашите музеи, те са важна част от нашата история и идентичност. Съвременните занаяти също допринасят за европейската заетост и растеж, както е посочено в две от последните комюникета на Европейската комисия относно културното наследство, културните и творческите сектори.

Занаятите и културното наследство наистина са обещаващи области за бъдещата работа на Комисията и аз Ви пожелавам големи успехи в бъдещите европейски проекти, включително и в рамките на програма ИНТЕРРЕГ.”

Благодарим Ви, г-н Комисар! В качеството си на партньор по проект РЕГИО-КРАФТС, РСО „Централна Стара планина” наистина цени Вашата подкрепа!

© 2020. All Rights Reserved.