Сектор на художествените занаяти в Европа: оперативни планове и стратегически визии

SektorТретият том на заключителното издание по проект ИНОКРАФТС прави преглед на местните политики и инициативи в подкрепа на художествените занаяти в 14 европейски държави. Отправените от партньорите препоръки към Европейската комисия имат за цел да насърчат растежа и конкурентоспособността на сектора. 

Електронната версия на изданието в превод на български език можете да намерите на адрес: http://www.rso-csp.org/images/buletin/inocraft/Innocrafts-bg3.pdf 

 

ИНОКРАФТС (Иновационни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите) е партньорски проект на РСО „Централна Стара планина”, одобрен и съфинансиран в рамките на програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГIVC (ЕФРР)

© 2020. All Rights Reserved.