Мрежи, интернационализация и социални измерения в сектора на художествените и съвременни занаяти

MrejiВторият том на заключителното издание по проект ИНОКРАФТС съдържа анализ и добри практики на 14 европейски партньора по темите:

1. Интернационализация, създаване на професионални мрежи и обмен на информация

2. Насърчаване на предприемачеството сред специфични целеви групи като младежи и жени

Електронната версия на изданието в превод на български език можете да намерите на адрес: http://www.rso-csp.org/images/buletin/inocraft/inocraft-2-bg-tqlo1.pdf

 

ИНОКРАФТС (Иновационни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите) е партньорски проект на РСО „Централна Стара планина”, одобрен и съфинансиран в рамките на програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГIVC (ЕФРР)

© 2020. All Rights Reserved.