Бизнес модели и иновационни политики в сектор художествени и съвременни занаяти

Biznes

Първият том на заключителното издание по проект ИНОКРАФТС съдържа анализ и добри практики на 14 европейски партньора по темите:

1. Бизнес модели и услуги в подкрепа на бизнеса

2. Достъп до иновационен дизайн и финансова подкрепа за малки и средни предприятия

Електронната версия на изданието в превод на български език можете да намерите на адрес: http://www.rso-csp.org/images/buletin/inocraft/Innocraft-bg1.pdf

 

ИНОКРАФТС (Иновационни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите) е партньорски проект на РСО „Централна Стара планина”, одобрен и съфинансиран в рамките на програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГIVC (ЕФРР)

© 2020. All Rights Reserved.