ИНОКРАФТС °6 излезе в превод на български език

64D714C22511C77A56D422DF5FFBD6FB992105007DEF504091pimgpsh fullsize distrПоследното издание на информационния бюлетин по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” (ИНОКРАФТС) разказва за заключителната конференция на тема „Конкурентоспособност и глобализация на занаятите: партньорски разговор за новите предизвикателства”, проведена във Флоренция и прави преглед на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА.

Можете да прочетете бюлетина на: http://www.rso-csp.org/images/buletin/NEWSLETTER%20INNOCRAFT-6-BG.pdf

© 2020. All Rights Reserved.