Европейска конференция, посветена на занаятите

10362570 263428097114826 7220661807047641698 nНа 21 октомври 2014 г. в новата сграда на Националната библиотека на Латвия се проведе европейска конференция на тема „Създаваме устойчиви икономики”. Събитието събра повече от 220 политици, вземащи решения на европейско и национално ниво, занаятчии и техните асоциации, институции в сферата на образованието, изследователската дейност, подкрепата на МСП и туризма. По време на конференцията бяха представени добри практики и дискутирани решения за превръщане на занаятите в значим сектор на икономиката.

Темите на конференцията:

Съхраняване на занаяти и традиции

Дизайн и иновации в занаятите

Инструменти за подпомагане развитието на занаятите

Занаятчийско обучение

Цел на конференцията:

· Да извади на светло проблемите, предизвикани от загубата на стари умения и традиции и да предложи ефективни инструменти за тяхното предаване на бъдещите поколения.

· Да сподели опита на различни страни в насърчаването и развитието на занаятчийския сектор и да дискутира предизвикателствата, пред които той е изправен в контекста на глобализацията.

· Да акцентира върху ролята на рекламата и популяризирането на традиционните и съвременни занаятчийски продукти като начин за подобряване на техните продажби.

· Да покаже успешни примери за това как дизайнът и иновациите могат да добавят специална стойност на традиционните занаятчийски продукти.

· Да предложи различни подходи за обучение в сферата на занаятите.

· Да обсъди инструменти за подкрепа на занаятите и тяхното развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво.

· Да създаде нови партньорства.

Европейската конференция в Рига е заключителното събитие на проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” (РЕГИО-КРАФТС), в който РСО „Централна Стара планина“ е партньор заедно с публични власти и неправителствени организации от Латвия, Холандия, Испания, Португалия и Гърция. Сред участниците от РСО „Централна Стара планина” имаше представители на културни институции, председатели на общински съвети и експерти от общините Ловеч, Тетевен, Габрово, Луковит и Омуртаг.

© 2020. All Rights Reserved.