Партньори и авангардни занаяти в Шефилд

IMG 3988Eксперти от РСО „Централна Стара планина” участваха в международна конференция по проект „Авангардни занаяти: нови модели за професионално образование и обучение в художествените занаяти” (АВАНТ-КРАФТС), която се проведе в гр. Шефилд, Великобритания.

Срещата бе официално открита на 8 октомври 2014 г. от Хедър Смит – изпълнителен директор на Колеж Шефилд. В поредица от презентации домакините представиха британската образователна система, възможностите за формално и неформално образование, както и реализираните от колежа обучителни програми по предприемачество в сферата на изкуството и художествените занаяти. 120-часовата програма „Училище за креативни стартиращи предприятия” привлече интереса на участниците в конференцията, защото към предлаганите практически курсове за амбициозни и креативни предприемачи се добавят часове за онлайн индивидуални консултации с титани в творческата индустрия и се организират срещи с бизнес-ангели, предоставящи социални заеми. Много въпроси предизвикаха и споделените добри практики за откриване, подкрепа и промотиране на творци, креативни индустрии, културни събития и институции чрез електронни платформи, галерии, онлайн магазини и оригинален пътуващ контейнер с изделия на занаятчии и творци от Северна Англия.

Във втория ден от конференцията бяха представени националните образователни системи в областта на художествените занаяти на останалите партньори по проекта - Италия, Унгария, Германия, Франция и България. Акцент в презентацията на РСО „Централна Стара планина” бяха държавните училища по изкуствата и културата към Министерство на културата в България (функции, териториално разположение, финансиране), наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарбии възможностите за развиване на техните способности чрез участие в национални и европейски инициативи. 

След приключване на пленарните сесии, партньорите по проект АВАНТ-КРАФТС посетиха Йоркширския скулптурен парк (иновативно пространство за занаятчии и творци, което всяка година вдъхновява повече от 300 000 посетители) и залите за практическо обучение на учениците в колежа Шефилд.

Проект АВАНТ-КРАФТС е партньорски проект на РСО „Централна Стара планина”. В него сдружението си партнира с малки и средни предприятия, професионални съюзи, занаятчийски и търговски камари, публични власти, училища и институции за професионално ориентиране от Италия, Франция, Германия, Унгария и Великобритания. Проектът се финансира по дейност „Партньорства” на секторна програма „Леонардо да Винчи”. 

© 2020. All Rights Reserved.