Обща политика и идеи за укрепване на занаятчийството от България, Латвия, Испания, Португалия, Гърция и Холандия

IMG 6258 new1Последният семинар за обмен на опит по проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” (РЕГИО-КРАФТС) се проведе от 9 до 11 септември 2014 г.  Темата “Обща политика и идеи за укрепване на занаятчийството”събра в Гранада, Испания, партньорите на РСО „Централна Стара планина” от Латвия, Испания, Португалия, Гърция и Холандия.

Семинарът бе официално открит от Марина Мартин - управляващ директор на испанската фондация „Наследството на Андалусия”. В рамките на първата сесия участниците в събитието се запознаха с механизмите в Андалусия за финансова и икономическа подкрепа на занаятчиите, които създават продукция на стойност 238 милиона евро. Росио Линарес – ръководител на отдела за търговия и занаяти в регионалното правителство сподели, че в периода 2014 – 2017 г. Андалусия ще подкрепи занаятчийския сектор с 5 000 000 евро под формата на субсидии за стартиращи предприятия, оперативни разходи, участия в европейски изложения и награди за най-добрите. В момента в специалния каталог на региона са регистрирани 159 занаятчийски предприятие, като много занаятчии отказват да се впишат в него, за да избегнат завишаване на социалните си осигуровки. Наблюдава се и значително намаляване на броя на жените, които упражняват занаят в Андалусия – от 47% през 2009 г. на 35,7% през 2013 г.

Втората сесия на семинара даде възможност на участниците да се запознаят с професионалното образование, обучението и трансфера на умения, предлагани от занаятчийския учебен център „Албайзин”. Центърът е част от уникална мрежа от  консорциуми, работещи в различни сфери: туризъм, занаяти, бижутерия, реставрация, офис обзавеждане, околна среда, информационни технологии и аеронавтика. Изключително интересна беше и презентацията за опита на училището за изкуства на Гранада, където практиката заема 80%, а теорията – 20% от учебните часове. Учениците получават награди и стипендии в зависимост от индивидуалните си умения, участват в реставрация на стари обществени сгради, имат възможност да практикуват и в други европейски страни.

Третата сесия беше посветена на стратегическите документи за насърчаване на занаятчийството, разработени от всеки партньор по проект Регио-крафтс за региона, в който извършва своята дейност. Акцент в презентацията на РСО „Централна Стара планина” бяха препоръките към местните и регионалните власти, формулирани след широка публична дискусия за постигане на консенсус с всички заинтересовани страни, GAPанализ на занаятчийския сектор, анкетни проучвания, теренни посещения и индивидуални срещи със занаятчии, представители на общински и регионални власти, структури за подкрепа, културни и образователни институции, браншови организации и др.

Пленарните сесии на конференцията бяха съпътствани от вдъхновяващи демонстрации на живо от испански занаятчии, теренни посещения на художествени училища и на ателиета за ръчна изработка на китари и шоколад, изделия от метал и стъкло, кожа и текстил, разположени в историческия център на Гранада и високо в планината Сиера Невада.

РСО „Централна Стара планина”участва в семинара за обмен на опит в Града с 9-членна делегация, съставена от експерти по проекта, представители на общински администрации и занаятчии от старопланинските общини.

© 2020. All Rights Reserved.