РЕГИО-КРАФТС °4: ВАРИАНТ НА БЪЛГАРСКИ

3-bgНовият брой на информационния бюлетин по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” - „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите“ (РЕГИО-КРАФТС) - представя как един майстор-грънчар претворява габровския хумор чрез занаята си. Съдовете, с които пестелив габровец ще ви посрещне в дома си, за да ви убеди, че винаги има начин да усмихне деня ви и да ви зарази с настроение се изработват от майстор-грънчаря Веселин Дамянов и не могат да се намерят на никое друго място по света. В бюлетина е разказана историята на тяхното създаване и са показани различните им разновидности, разкриващи пословичната пестеливост и изобретателност, описани в хилядите истории за гражданите на световната столица на хумора и сатирата.

Бюлетинът информира и за предстоящите инициативи по проект РЕГИО-КРАФТС, разказва истории за креативни занаяти и споделя легенди – за кристалната планина, двореца от светлина и Селония...

Материалите са интересни. Отделете няколко минути и ги прочетете. http://www.rso-csp.org/images/buletin/Newsletter_4_bg-regio.pdf

© 2020. All Rights Reserved.