Създаваме устойчиви икономики: конференция за занаятите в Рига

10417813 655136211245424 4892226122157160824 n

На 21 октомври 2014 г. новата сграда на Националната библиотека на Латвия (http://www.lnb.lv/lv/jauna-lnb-eka) в Рига ще посрещне около 200 участници в Европейска конференция, посветена на занаятите.

Събитието ще създаде платформа за дискусии относно възможностите за превръщане на занаятите във важен сектор на икономиката, в които ще участват политици, вземащи решения на европейско и национално ниво, занаятчии и техните асоциации, институции в сферата на образованието, изследователската дейност, подкрепата на малките и средни предприятия и туризма.

Конференцията си поставя за цел:

  • Да извади на светло проблемите, предизвикани от загубата на стари умения и традиции и да предложи ефективни инструменти за тяхното предаване на бъдещите поколения.
  • Да сподели опита на различни страни в насърчаването и развитието на занаятчийския сектор и да дискутира предизвикателствата, пред които той е изправен в контекста на глобализацията.
  • Да акцентира върху ролята на рекламата и популяризирането на традиционните и съвременни занаятчийски продукти като начин за подобряване на техните продажби.
  • Да покаже успешни примери за това как дизайнът и иновациите могат да добавят специална стойност на традиционните занаятчийски продукти.
  • Да предложи различни подходи за обучение в сферата на занаятите.
  • Да обсъди инструменти за подкрепа на занаятите и тяхното развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво.
  • Да създаде нови партньорства.

Събитието предоставя множество възможности за активно участие (презентации и изложба). Повече информация ще бъде публикувана в най-скоро време на www.regiocrafts.eu и https://www.facebook.com/RegioCrafts.  

Европейската конференция в Рига (Латвия) е заключителното събитие на проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” (РЕГИО-КРАФТС), в който РСО „Централна Стара планина“ е партньор заедно с публични власти и неправителствени организации от Латвия, Холандия, Испания, Португалия и Гърция.

© 2020. All Rights Reserved.