ИНОКРАФТС °5 излезе в превод на български език

NL5 bgПоредното издание на информационния бюлетин по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” (ИНОКРАФТС) представя:

      -основните стълбове, на които се крепи успехът на един млад занаятчия;

      -дейностите по проекта в периода януари - юни 2014 г.;

      -предстоящите събития до края на 2014 г.

      -сътрудничеството на партньори от ИНОКРАФТС в европейски проект за учене през целия живот.

Предлагаме ви да прочетете бюлетина на: http://www.rso-csp.org/images/buletin/NL5_bg.pdf

© 2020. All Rights Reserved.