Излезе информационен бюлетин °3 на РСО „Централна Стара планина”

1 1

В това издание ви разказваме как Съветът на Европа призна приноса на сдружението към междуобщинското и междурегионалното партньорство; защо местните власти и гражданите трябва работят заедно за развитие; какво правят общините Габрово,Троян и Дряново, за да превърнат сивото в цветно; кои са новите и как бяха отбелязани традиционните празници в Елена, Габрово, Троян, Севлиево, Трявна...

Има и други интересни материали. Отделете няколко минути и ги прочетете.

http://www.rso-csp.org/images/buletin/buletin-3-2014.pdf

© 2020. All Rights Reserved.