Излезе информационен бюлетин °3 (пролет 2014) на РЕГИО-КРАФТС

6Знаете ли дали съвременното поколение използва продуктите на традиционните занаяти? А дали художествените занаяти попадат в обхвата на творческите индустрии? Искате ли да научите какви възможности за изява предлагат на занаятчиите Рига (Европейската столица на културата през 2014 г.) и Андалусия? А дали някой от вас е виждал вазите на майстора- керамик Джонатан Кийп с принтираната върху тях песен на един бекас...

Предлагаме ви да отворите приложения информационен бюлетин по нашия партньорски проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите”. В този брой ще намерите и други интересни материали.Приятно четене!

http://rso-csp.org/images/buletin/Newsletter_3-1_bg.pdf

© 2020. All Rights Reserved.