От участие към развитие: заключителна конференция по проект „Работим заедно за развитие”

IMG 58826Представители на общинска администрация и общински съвет от Летница и Тетевен участваха в заключителната конференция по проект „Работим заедно за развитие”, която се проведе на 5 и 6 юни 2014 г. в Страсбург.Домакин на финалното събитие по 3-годишния партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” беше Съветът на Европа.

След интензивна работа участниците в събитието разработиха документ, който представя в обобщен вид добрите практики и опита на партньорите в насърчаване на иновациите и развитието чрез укрепване на сътрудничеството между местните власти и гражданското общество. В него се казва, че всеки гражданин трябва да има роля за развитието, а местните власти и гражданското общество трябва да работят заедно за развитие. Освен това партньорите по проекта настояват да се потърсят допирни точки между Европейската година на гражданите 2013 и Европейската година на развитието 2015.

През последните три години проект Работим заедно за развитие” обедини опита и уменията на местните власти и организациите на гражданското общество от разширена Европа, предостави им информация, обучения и възможност да работят в мрежа по темите децентрализирано сътрудничество и развитие. Работим заедно за развитие” оказа въздействие както на европейско, така и на местно ниво. Координацията на партньорството от Европейска асоциация за местна демокрация АЛДА беше ключ за постигане на целите на проекта.

© 2020. All Rights Reserved.