Съветът на Европа оцени усилията на РСО „Централна Стара планина”

IMG 5923.jpg2

Конгресът на местните и регионални власти на Съвета на Европа оцени активната роля на РСО "Централна Стара планина" за развитие на местната демокрация в Европа.

На 6 юни 2014 г. в Изпълнителният директор Мариела Петрова получи от името на сдружението на старопланинските общини Диплом за междуобщинско и междурегионално партньорство, подписан от Президента на Конгреса Хервиг ван Стаа.  

 

© 2020. All Rights Reserved.