РСО „Централна Стара планина”, ПГТ „Пенчо Семов” (Габрово) и младежкото предприемачество

DSC 0759-1„Насърчаване на младежкото предприемачество: учебна компания в Професионална гимназия по туризъм (ПГТ) „Пенчо Семов” Габрово“ бе темата на презентацията на РСО „Централна Стара планина” на 8 април в Бургас. Добрата практика на едно от най-големите професионални училища в регион Централна Стара планина бе избрана след задълбочено проучване и представена на международен форум по партньорския проект на сдружението на старопланинските общини „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите" (ИНОКРАФТС). Участниците в събитието от Италия, Франция, Испания, Ирландия, Финландия, Унгария, Словакия, Литва, Латвия, Унгария, Румъния и България научиха, че в ПГТ „Пенчо Семов” се обучават 412 ученика и работят 37 педагози с опит и висока квалификация. Училището предоставя обучение по актуални и необходими професии в областта на икономиката и туризма като: „Икономика и мениджмънт”, „Организация на туризма и свободното време”, „Организация на хотелиерството”, „Производство и обслужване в заведенията за хранене” и „Кетъринг”.

От 1997 г. с подкрепата на Джуниър Ачийвмънт България в гимназията се реализира инициатива, наречена Учебна компания. Тя е призната от Европейската комисия за “Най-добра практика в обучението по предприемачество”. В рамките на програмата ученици от 11 клас се научават как да реализират своя идея за бизнес в реално предприятие (акционерно дружество), което управляват в рамките на една учебна година. По време на обучението младежите стават акционери в собствената си компания, като инвестират минимален капитал (5 лева), избират борд на директорите и президент, който ги управлява. През учебната година с капитала се закупуват материали за производство, а изработените предмети се продават на базари и учебни панаири. В края на учебната година участниците ликвидират учебната компания, разпределят дивидентите и правят оценка на бизнес цикъла. Архивираните документи на компанията се предават на учениците от следващия випуск.

Една от създадените учебни компании е с предмет на дейност изработване на изделия от областта на народните занаяти и приложните изкуства. Младите акционерите в нея усвояват стари занаятчийски техники, като не само съхраняват традицията, но и я адаптират към съвременните условия на живот. В процеса на обучение креативните млади хора развиват лидерски качества и умения за общуване, за вземане на решения и водене на преговори. Ролята на консултанти в компанията е поверена на учителите по икономически дисциплини и на занаятчии, практикуващи народни художествени занаяти. Чрез този вид обучение ПГТ „Пенчо Семов” насърчава младежкото предприемачество в сектора на художествените занаяти, които са характерни за региона и тясно свързани с туризма.

Партньорският проект на РСО „Централна Стара планина” ИНОКРАФТС насърчава предприемачеството и създаването на собствен бизнес в сектора на художествените и съвременните занаяти чрез подобряване на ефективността на регионалните и местните политики за развитие, споделяне и обмен на опит и добри практики.

© 2020. All Rights Reserved.