АЛДА одобри предложение на РСО „Централна Стара планина”

2-wtd 5005-членна комисия на РСО „Централна Стара планина” за оценка на проектни предложения, предложи на Асоциацията на местните агенции за демокрация (AЛДA) да сключи договори за финансиране със Сдружение „Знание” Ловеч и Консултативен съвет за младежки политики към Община Троян.

Двете предложения, насочени към укрепване на партньорството за развитие между местните власти и организациите на гражданското общество, бяха подадени в рамките на под-грантова схема по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Работим заедно за развитие” (WTD), координиран от AЛДA.

„Работим заедно за развитие” е Европейски алианс, който създава благоприятни условия за сътрудничество между местните власти и неправителственият сектор и популяризира техните добри практики сред европейски, национални и регионални институции, оказвайки по този начин влияние върху политиките за развитие.

Пренасочването на част от ресурсите на алианса към съвместни инициативи за развитие на местни власти и граждански организации е още едно доказателство за неговото силно въздействие на местно ниво.

© 2020. All Rights Reserved.