Етикет за иновации и добро управление на местно ниво

От 10 април 2014 г. започва набирането на кандидатури на общини по Третата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

Етикетът е сертификат за цялостно качество на управлението в общината и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от Съвета на Европа, за всички страни в Европа. Носители на Етикета са местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ. Прилагането на Стратегията в България се извършва в партньорство между НСОРБ и МРР.

Главна цел на процедурата е да се насърчават усилията на местните власти и  благородното съревнование между тях за ефективни политики, насочени към  отговорно и развиващо се местно самоуправление. Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

Троян е единствената община от РСО „Централна Стара планина”, удостоена с кристалния дванадесетостен.

За повече информация: http://mrrb.government.bg/?controller=articles&id=4223,  http://www.namrb.org/?act=cms&id=287и http://self.government.bg/

© 2020. All Rights Reserved.