2014

IMG 3988Eксперти от РСО „Централна Стара планина” участваха в международна конференция по проект „Авангардни занаяти: нови модели за професионално образование и обучение в художествените занаяти” (АВАНТ-КРАФТС), която се проведе в гр. Шефилд, Великобритания.

Срещата бе официално открита на 8 октомври 2014 г. от Хедър Смит – изпълнителен директор на Колеж Шефилд. В поредица от презентации домакините представиха британската образователна система, възможностите за формално и неформално образование, както и реализираните от колежа обучителни програми по предприемачество в сферата на изкуството и художествените занаяти. 120-часовата програма „Училище за креативни стартиращи предприятия” привлече интереса на участниците в конференцията, защото към предлаганите практически курсове за амбициозни и креативни предприемачи се добавят часове за онлайн индивидуални консултации с титани в творческата индустрия и се организират срещи с бизнес-ангели, предоставящи социални заеми. Много въпроси предизвикаха и споделените добри практики за откриване, подкрепа и промотиране на творци, креативни индустрии, културни събития и институции чрез електронни платформи, галерии, онлайн магазини и оригинален пътуващ контейнер с изделия на занаятчии и творци от Северна Англия.

Във втория ден от конференцията бяха представени националните образователни системи в областта на художествените занаяти на останалите партньори по проекта - Италия, Унгария, Германия, Франция и България. Акцент в презентацията на РСО „Централна Стара планина” бяха държавните училища по изкуствата и културата към Министерство на културата в България (функции, териториално разположение, финансиране), наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарбии възможностите за развиване на техните способности чрез участие в национални и европейски инициативи. 

След приключване на пленарните сесии, партньорите по проект АВАНТ-КРАФТС посетиха Йоркширския скулптурен парк (иновативно пространство за занаятчии и творци, което всяка година вдъхновява повече от 300 000 посетители) и залите за практическо обучение на учениците в колежа Шефилд.

Проект АВАНТ-КРАФТС е партньорски проект на РСО „Централна Стара планина”. В него сдружението си партнира с малки и средни предприятия, професионални съюзи, занаятчийски и търговски камари, публични власти, училища и институции за професионално ориентиране от Италия, Франция, Германия, Унгария и Великобритания. Проектът се финансира по дейност „Партньорства” на секторна програма „Леонардо да Винчи”. 


1

В новото издание споделяме с вас идеи на РЕГИО-КРАФТС за укрепване на сектора на занаятите и разказваме за майсторка на дантели от Габрово с послание към Рига – Европейска столица на културата за 2014 г. На „занаятчийска” тематика е и материалът на последна страница, от който ще научите какво говорят за нас в Латвия, Гърция, Португалия, Испания и Холандия. 

Не сме пропуснали първите и последните копки на мащабни проекти в Луковит и Ябланица, първия празник на меда в Елена и традиционния фестивал на сливата в Троян. Ще усетите и симпатията ни към проект „Пилотни градове”, чрез който Община Габрово ще покаже как културата може да влияе върху облика на един град и живота на неговите жители.
Има и други интересни материали. Отделете няколко минути и ги прочетете.

http://www.rso-csp.org/images/buletin/buletin-4-2014.pdf

IMG 6258 new1Последният семинар за обмен на опит по проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” (РЕГИО-КРАФТС) се проведе от 9 до 11 септември 2014 г.  Темата “Обща политика и идеи за укрепване на занаятчийството”събра в Гранада, Испания, партньорите на РСО „Централна Стара планина” от Латвия, Испания, Португалия, Гърция и Холандия.

Семинарът бе официално открит от Марина Мартин - управляващ директор на испанската фондация „Наследството на Андалусия”. В рамките на първата сесия участниците в събитието се запознаха с механизмите в Андалусия за финансова и икономическа подкрепа на занаятчиите, които създават продукция на стойност 238 милиона евро. Росио Линарес – ръководител на отдела за търговия и занаяти в регионалното правителство сподели, че в периода 2014 – 2017 г. Андалусия ще подкрепи занаятчийския сектор с 5 000 000 евро под формата на субсидии за стартиращи предприятия, оперативни разходи, участия в европейски изложения и награди за най-добрите. В момента в специалния каталог на региона са регистрирани 159 занаятчийски предприятие, като много занаятчии отказват да се впишат в него, за да избегнат завишаване на социалните си осигуровки. Наблюдава се и значително намаляване на броя на жените, които упражняват занаят в Андалусия – от 47% през 2009 г. на 35,7% през 2013 г.

Втората сесия на семинара даде възможност на участниците да се запознаят с професионалното образование, обучението и трансфера на умения, предлагани от занаятчийския учебен център „Албайзин”. Центърът е част от уникална мрежа от  консорциуми, работещи в различни сфери: туризъм, занаяти, бижутерия, реставрация, офис обзавеждане, околна среда, информационни технологии и аеронавтика. Изключително интересна беше и презентацията за опита на училището за изкуства на Гранада, където практиката заема 80%, а теорията – 20% от учебните часове. Учениците получават награди и стипендии в зависимост от индивидуалните си умения, участват в реставрация на стари обществени сгради, имат възможност да практикуват и в други европейски страни.

Третата сесия беше посветена на стратегическите документи за насърчаване на занаятчийството, разработени от всеки партньор по проект Регио-крафтс за региона, в който извършва своята дейност. Акцент в презентацията на РСО „Централна Стара планина” бяха препоръките към местните и регионалните власти, формулирани след широка публична дискусия за постигане на консенсус с всички заинтересовани страни, GAPанализ на занаятчийския сектор, анкетни проучвания, теренни посещения и индивидуални срещи със занаятчии, представители на общински и регионални власти, структури за подкрепа, културни и образователни институции, браншови организации и др.

Пленарните сесии на конференцията бяха съпътствани от вдъхновяващи демонстрации на живо от испански занаятчии, теренни посещения на художествени училища и на ателиета за ръчна изработка на китари и шоколад, изделия от метал и стъкло, кожа и текстил, разположени в историческия център на Гранада и високо в планината Сиера Невада.

РСО „Централна Стара планина”участва в семинара за обмен на опит в Града с 9-членна делегация, съставена от експерти по проекта, представители на общински администрации и занаятчии от старопланинските общини.

3-bgНовият брой на информационния бюлетин по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” - „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите“ (РЕГИО-КРАФТС) - представя как един майстор-грънчар претворява габровския хумор чрез занаята си. Съдовете, с които пестелив габровец ще ви посрещне в дома си, за да ви убеди, че винаги има начин да усмихне деня ви и да ви зарази с настроение се изработват от майстор-грънчаря Веселин Дамянов и не могат да се намерят на никое друго място по света. В бюлетина е разказана историята на тяхното създаване и са показани различните им разновидности, разкриващи пословичната пестеливост и изобретателност, описани в хилядите истории за гражданите на световната столица на хумора и сатирата.

Бюлетинът информира и за предстоящите инициативи по проект РЕГИО-КРАФТС, разказва истории за креативни занаяти и споделя легенди – за кристалната планина, двореца от светлина и Селония...

Материалите са интересни. Отделете няколко минути и ги прочетете. http://www.rso-csp.org/images/buletin/Newsletter_4_bg-regio.pdf

© 2020. All Rights Reserved.