2014

54Много от материалите в новото издание са посветени на занаятите. Когато отворите бюлетина ще научите, че:
• занаятите са уникален код, като ДНК, която отразява миналото и определя нашия начин на живот;
• ИНОКРАФТС е първата платформа в Европа, която селектира, описа и документира добрите практики и най-интересните иновации в прилаганите местни и регионални политики в сферата на художествените занаяти;
• партньори от 6 европейски страни реализират проект РЕГИО-КРАФТС, за да върнат на занаятите блясъка от миналото;
• авангардни занаяти и партньори си дават среща чрез АВАНТ-КРАФТС
Бюлетин °5 информира и за областта-шампион по усвоени средства на глава от населението, за кметове на старопланински общини с награди от „Кмет на годината”, за празници с аромат на тиква и вкус на еленски бут.
Има и други интересни материали. Отделете няколко минути и ги прочетете.

http://www.rso-csp.org/images/buletin/buletin-5-2014.pdf

IMG 64242Представители на 15 партньорски организации от 11 европейски страни си дадоха среща на заключителна конференция по проект „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” (ИНОКРАФТС) в гр. Флоренция, Италия. В събитието на тема „Конкурентоспособност и глобализация на занаятите: партньорски разговор за новите предизвикателства“, проведено в края на месец октомври 2014 г., РСО „Централна Стара планина“ участва с 10-членна делегация, водена от председателя на сдружението и кмет на Община Ловеч Минчо Казанджиев.

Конференцията бе открита от Кристина Гиачи – заместник-кмет на Община Флоренция (водещ партньор), която поздрави участниците за близо 3-годишната им съвместна работа по проекта, по време на която бяха споделени добри практики за насърчаване на предприемачеството и създаването на собствен бизнес в сектора на художествените и съвременни занаяти и изготвени планове за действие за подобряване ефективността на регионалните и местните политики за развитие. Върху полезността от обмяната на опит и възможността за практическото му прилагане в различните държави акцентира в своето изказване и президентът на асоциацията на Тосканските общини Сара Биаджиоти. „ИНОКРАФТС е Европейска платформа, първата в Европа, която селектира, описа и документира добрите практики и най-интересните иновации в прилаганите местни и регионални политики в сферата на художествените занаяти” – каза тя. Думите й бяха допълнени от кмета на френския град Реймс Чарлс Жермен, който сподели: „Сега ние разполагаме с инструменти за развитие на предприемачеството, нека ги използваме!“.

В два последователни панела по време на сутрешната сесия на конференцията бе отделено внимание на европейските публични политики в подкрепа на сектора на занаятите, развитието на иновациите и малките и средни предприятия. Гост на събитието бе директорът на програма ИНТЕРРЕГ IVC Майкъл Ламблин, който представи резултатите от нея и набеляза приоритетите на новата програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 , която се очаква да стартира през 2015 година с бюджет от 359 милиона евро. „Партньорството не е територия, а опит, който трябва да бъде споделен“ – каза в своето изказване той.

Думите му намериха реално потвърждение във втората част от деня, когато партньори от различните страни, участници в проекта споделиха своя опит и достижения по темите: „Занаятите като средство за икономическо и социално развитие на уникалното европейски наследство, разбирането за туризъм, пазарните ниши и местните продукти“ и „Дизайн, иновации и нови технологии“.

Всички презентации от заключителната конференция на проект ИНОКРАФТС можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://www.innocrafts.eu

ИНОКРАФТС е партньорски проект на РСО „Централна Стара планина”, в който участват местни власти и институции, представляващи градове на изкуството и/или обекти от световното наследство на ЮНЕСКО, които са признати за уникални заради своето богато културно, архитектурно и художествено наследство.

10362570 263428097114826 7220661807047641698 nНа 21 октомври 2014 г. в новата сграда на Националната библиотека на Латвия се проведе европейска конференция на тема „Създаваме устойчиви икономики”. Събитието събра повече от 220 политици, вземащи решения на европейско и национално ниво, занаятчии и техните асоциации, институции в сферата на образованието, изследователската дейност, подкрепата на МСП и туризма. По време на конференцията бяха представени добри практики и дискутирани решения за превръщане на занаятите в значим сектор на икономиката.

Темите на конференцията:

Съхраняване на занаяти и традиции

Дизайн и иновации в занаятите

Инструменти за подпомагане развитието на занаятите

Занаятчийско обучение

Цел на конференцията:

· Да извади на светло проблемите, предизвикани от загубата на стари умения и традиции и да предложи ефективни инструменти за тяхното предаване на бъдещите поколения.

· Да сподели опита на различни страни в насърчаването и развитието на занаятчийския сектор и да дискутира предизвикателствата, пред които той е изправен в контекста на глобализацията.

· Да акцентира върху ролята на рекламата и популяризирането на традиционните и съвременни занаятчийски продукти като начин за подобряване на техните продажби.

· Да покаже успешни примери за това как дизайнът и иновациите могат да добавят специална стойност на традиционните занаятчийски продукти.

· Да предложи различни подходи за обучение в сферата на занаятите.

· Да обсъди инструменти за подкрепа на занаятите и тяхното развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво.

· Да създаде нови партньорства.

Европейската конференция в Рига е заключителното събитие на проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” (РЕГИО-КРАФТС), в който РСО „Централна Стара планина“ е партньор заедно с публични власти и неправителствени организации от Латвия, Холандия, Испания, Португалия и Гърция. Сред участниците от РСО „Централна Стара планина” имаше представители на културни институции, председатели на общински съвети и експерти от общините Ловеч, Тетевен, Габрово, Луковит и Омуртаг.

© 2020. All Rights Reserved.